• Cơ - Điện tử

  Lồng vào, lắp vào (đai truyền), bóp, đạp (phanh)

  Xây dựng

  bật (đèn)

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put on
  m?c (áo...) vào, d?i (mu) vào, di (giày...) vào...

  Xem thêm put

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X