• Xây dựng

  ngắt, nhả, dừng (máy)

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put out
  t?t (dèn), th?i t?t, d?p t?t (ng?n l?a...)

  Xem thêm put

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X