• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put someone's back up
  làm cho ai gi?n diên lên

  Xem thêm put

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X