• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put someone to his trumps
  làm cho ai bí, (lúng túng, quẫn lên); dồn ai đến bước đường cùng

  Xem thêm trump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X