• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to raise hell
  nổi cơn tam bành, nổi trận lôi đình

  Xem thêm hell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X