• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to row over
  bỏ xa một cách dễ dàng (trong cuộc bơi thuyền)

  Xem thêm row

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X