• /rou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng, dây
  a row of trees
  một hàng cây
  to sit in a row
  ngồi thành hàng
  Dãy nhà phố
  Hàng ghế (trong rạp hát...)
  in the front row
  ở hàng ghế đầu
  Hàng cây, luống (trong vườn)

  Danh từ

  Cuộc đi chơi bằng thuyền; thời gian chèo thuyền
  to go for a row on the river
  đi chơi thuyền trên sông
  Sự chèo thuyền

  Ngoại động từ

  Chèo (thuyền), chèo thuyền chở (hành khách qua sông...)
  to row someone across the river
  chèo thuyền chở ai sang sông
  Chèo đua với (ai)
  Được trang bị (bao nhiêu) mái chèo
  a boat rowing eight oars
  một cái thuyền được trang bị tám mái chèo

  Nội động từ

  Chèo thuyền
  Ở vị trí (nào) trong một đội bơi thuyền
  to row 5 in the crew
  ở vị trí thứ 5 trong đội bơi thuyền
  to row stroke in the crew
  là người đứng lái trong đội bơi thuyền

  Cấu trúc từ

  a hard row to hoe
  việc rất khó làm, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một việc hốc búa
  it does not amount to a row of beans (pins)
  không đáng một trinh
  to hoe a big row
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm một công việc lớn, làm một công việc quan trọng
  to hoe one's own row
  tự cáng đáng lấy công việc của mình, làm việc không có sự giúp đỡ
  a new row to hoe
  một công việc mới
  to row down
  chèo vượt lên trên (ai, trong một cuộc bơi thuyền)
  to row out
  bắt chèo đến mệt nhoài
  to row over
  bỏ xa một cách dễ dàng (trong cuộc bơi thuyền)
  to row against the flood (wind)
  làm việc gì trong hoàn cảnh có nhiều trở ngại chống đối
  to row dry
  chèo khan, đưa đẩy mái chèo nhưng không chạm vào nước

  Danh từ

  (thông tục) sự om sòm, sự huyên náo
  to kick up (make) a row
  làm om lên
  What's the row?
  Việc gì mà om lên thế?
  Cuộc cãi lộn; cuộc đánh lộn
  to have a row with someone
  đánh lộn với ai
  Sự khiển trách, sự quở trách, sự mắng mỏ
  to get into a row
  bị khiển trách

  Ngoại động từ

  Khiển trách, quở trách, mắng mỏ (ai)

  Nội động từ

  Làm om sòm
  Cãi nhau om sòm; đánh lộn (với ai...)
  to row with someone
  cãi nhau om sòm với ai; đánh lộn với ai

  hìmh thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bơi thuyền
  chèo (thuyền)

  Toán & tin

  hàng
  row of a matrix
  hàng của một ma trận

  Kỹ thuật chung

  chuỗi
  dãy
  dòng
  lái
  loạt
  hàng

  Giải thích VN: 1. Là một bản ghi trong bảng thuộc tính. Hàng là tập hợp theo chiều ngang các phần tử dữ liệu của bảng bao gồm mỗi cột một giá trị.; 2. Là một nhóm các ô theo chiều ngang trong mạng ô lưới, hoặc nhóm các điểm ảnh trong một ảnh.

  Kinh tế

  bánh mì nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X