• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to run it close (fine)
  còn v?a d?, còn v?a dúng (ti?n...)

  Xem thêm run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X