• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to run one's head against a wall
  húc đầu vào tường ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Xem thêm wall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X