• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to rush into the lion's mouth
  o put (run) one's head into the lion's mouth

  Xem thêm lion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X