• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sail close to (near) the wind
  ch?y g?n nhu ngu?c chi?u gió

  Xem thêm wind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X