• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see how the wind blows (lies)
  o see which way the wind is blowing

  Xem thêm wind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X