• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see the colours of someone's money
  được ai trả cho chút tiền (trong số lớn của nợ)

  Xem thêm colour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X