• /'mʌni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền, tiền tệ
  paper money
  tiền giấy
  Tiền, tiền bạc
  to make money
  kiếm tiền
  to pay money down
  trả tiền mặt
  ( số nhiều) những món tiền
  ( số nhiều) (thông tục) tiền của, của cải, tài sản
  in the money
  (từ lóng) giàu nứt đố đổ vách; chiếm giải (nhất, nhì, ba) (ngựa đua...)

  Cấu trúc từ

  to coin money
  Xem coin
  for my money
  (thông tục) theo ý tôi; theo sở thích của tôi
  to marry money
  lấy chồng giàu; lấy vợ giàu
  money makes the mare (to) go
  có tiền mua tiên cũng được
  money for jam (for old rope)
  (từ lóng) làm chơi ăn thật
  no bees, no honey; no work, no money
  tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tiền
  e-money (electronicmoney)
  tiền điện tử
  electronic money
  tiền điện tử
  hard money
  tiền cứng
  interest from lending money
  lợi tức từ việc cho vay tiền
  money income
  doanh lợi bằng tiền
  money income
  thu nhập bằng tiền
  money office
  quầy thu tiền
  money order
  phiếu chuyển tiền
  piece of money
  đồng tiền
  Retention Money Payment of
  thanh toán khoản tiền giữ lại
  salvage money
  tiền cứu hộ
  seed money
  tiền bắt đầu
  seed money
  tiền khởi sự

  Kinh tế

  của cải
  tài sản
  tiền
  active money
  tiền đang lưu động
  active money
  tiền đang lưu thông
  advance money (ona contract)
  tiền cọc
  advance money (ona contract)
  tiền ứng trước (cho hợp đồng)
  advance money for another
  tiền ứng trước cho người khác
  advance money on security
  tiền bảo chứng trả trước
  allotment money
  tiền nộp mua cổ phần
  allotment money
  tiền đặt mua cổ phiếu
  amount of money
  số tiền
  antecedent money
  tiền đặt cọc
  application money
  tiền nộp mua cổ phần
  application money
  tiền đặt mua chứng khoán
  attendance money
  tiền công hiện diện
  available money-capital
  vốn tiền tệ khả dụng
  bad money
  đồng tiền xấu
  bad money drives out good
  đồng tiền xấu đổi đồng tiền tốt
  bait money
  tiền nhử mồi
  bank money
  tiền tại ngân hàng
  bank money order
  phiếu chuyển tiền ngân hàng
  bimetallic money
  tiền tệ song bản vị
  black money
  tiền đen
  black money
  tiền không khai thuế
  borrow money from abroad [[]] (to...)
  vay tiền nước ngoài
  broad money
  tiền rộng
  broad money
  tiền tệ nghĩa rộng
  call money
  tiền mua quyền chọn
  caution money
  tiền bảo chứng
  caution money
  tiền bảo đảm
  caution money
  tiền bảo lãnh
  caution money
  tiền bảo lãnh tiền bảo đảm
  caution money
  tiền đặt cọc
  caution money
  tiền ký quỹ
  caution money
  tiền thế chân
  central money
  đồng tiền trung tâm
  central money
  đồng tiền trung ương (do ngân hàng trung ương phát hành)
  charter money
  tiền thuê
  cheap money
  đồng tiền giá rẻ (lãi suất thấp)
  cheap money
  tiền dễ vay
  cheap money
  tiền rẻ
  cheap money
  tiền vay lãi thấp
  cheap money policy
  chính sách tiền rẻ
  circuit velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  commodity money
  đồng tiền hàng hóa
  commodity money
  hóa tệ
  condemnation money
  tiền bồi thường (của bên) thất kiện
  conduct money
  tiền bảo chứng
  conduct money
  tiền bảo lãnh
  conduct money
  tiền đặt cọc
  conduct money
  tiền kỹ quỹ
  conscience money
  tiền nộp theo lương tri
  conscience money
  tiền hối lỗi
  consign money on a bank (to...)
  gửi tiền ở ngân hàng
  consignment guarantee money
  tiền bảo chứng gửi bán
  constant velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ cố định
  contracted-out money purchase scheme
  phác đồ rút tiền khỏi kế hoạch hưu trí để đầu tư
  convention of money
  chuyển đổi tiền tệ
  convertible money/paper
  tiền giấy có thể chuyển đổi
  cost of money
  chi phí vay tiền
  cost of money
  tiền lãi (vay nợ)
  counterfeit money
  tiền giả
  creation of money
  sự phát hành thêm tiền
  creation of money
  sự tăng phát tiền tệ
  credit money
  tiền cho vay của ngân hàng
  credit money
  tiền gửi ngân hàng (của người gửi tiết kiệm)
  credit money
  tiền tín dụng
  crossed money order
  phiếu chuyển tiền gạch chéo
  current money
  tiền đang lưu hành
  current money unit
  đơn vị tiền tệ thông dụng
  cycle of money
  chu kỳ tiền tệ
  danger money
  tiền phụ cấp hiểm nguy
  danger money
  tiền phụ cấp nguy hiểm
  day-to-day money
  tiền ngày một (tiền qua đêm)
  day-to-day money
  tiền vay từng ngày
  dead money
  đồng tiền chết
  dead money
  đồng tiền không sinh lợi
  dead money
  đồng tiền phi sản xuất
  dead money
  tiền chết
  dead money
  tiền không sinh lãi
  dear money
  tiền mắc
  dear money
  tiền đắt
  dear money
  tiền lãi suất cao
  dear money policy
  chính sách tiền đất
  dear money policy
  chính sách tiền mắc
  deduct money (to...)
  trừ tiền
  demand for money
  cầu tiền tệ
  demand for money function
  hàm cầu tiền tệ
  demand of money
  cầu về tiền tệ
  deposit a sum of money (to...)
  gửi một số tiền
  deposit money
  tiền gửi ngân hàng
  derivative money
  tiền tệ phái sinh
  despatch money
  tiền thưởng bốc dỡ nhanh
  dirty money
  đồng tiền bất nghĩa
  dirty money
  đồng tiền nhơ bẩn
  divisibility of money
  tính khả phân của tiền tệ
  dole money
  tiền bố thí
  dole money
  tiền cứu tế thất nghiệp
  domestic money market
  thị trường tiền tệ trong nước
  domestic money order
  thư chuyển tiền trong nước
  Donoghue's Money Fund Average
  chỉ số Donoghue về quỹ tiền tệ
  door money
  tiền vào cửa
  drug money
  đồng tiền ma túy (của những tay sản xuất thuốc phiện)
  dry money
  tiền mặt
  dynamic function of money
  tác dụng năng động của tiền tệ
  dynamic money
  tiền tệ năng động
  easy money
  đồng tiền bất lương
  easy money
  đồng tiền dễ
  easy money
  đồng tiền dễ kiếm
  easy money
  đồng tiền rẻ
  easy money
  tiền rẻ tiền vay lãi thấp
  easy money policy
  chính sách đồng tiền dễ dãi
  easy money policy
  chính sách tiền rẻ
  electronic money
  tiền điện tử
  endogenous money
  tiền nội sinh
  Euro money
  đồng tiền châu Âu
  excessive issue of money
  phát hành tiền quá nhiều
  exogenous money
  tiền ngoại sinh
  expected money value
  giá trị đồng tiền dự tính
  expected money value
  trị giá bằng tiền dự tính
  express money order
  thư chuyển tiền nhanh
  express money order
  thư chuyển tiền phát nhanh
  false money
  tiền giả
  fiat money
  đồng tiền danh nghĩa
  fiat money
  đồng tiền pháp định
  fiat money
  tiền quy ước
  fiat money
  tiền giấy không chuyển đổi (thành vàng, bạc)
  fiduciary money
  tiền tệ tín dụng
  fiduciary money
  tiền tín dụng
  final money
  tiền cuối cùng
  flat money
  tiền tệ pháp định
  floating money
  tiền nổi
  for money
  giao dịch trả bằng tiền mặt
  for money
  tiền ngay
  foreign money order
  phiếu trả tiền ra nước ngoài
  foreign money order
  thư chuyển tiền quốc tế
  forfeit money
  tiền nộp giải ước
  fractional money
  tiền lẻ
  fresh money
  tiền mới
  Friedman's money demand function
  hàm cầu tiền Friedman
  front money
  tiền cọc
  fun money
  tiền vui chơi
  functions of money
  các chức năng của tiền
  functions of money
  các chức năng của tiền tệ
  funk money
  tiền chạy trốn
  funk money
  tiền di tản
  funny money
  tiền lạm phát
  gate money
  phí tiền thu vào cửa
  glut of money
  dư thừa tiền tệ
  good money
  đồng tiền tốt
  good money
  tiền không giả mạo
  good money
  tiền kim loại
  good money
  tiền tốt
  good value for money
  tiền nào của nấy
  good value for money
  tiền nào việc nấy
  green money
  đồng tiền xanh
  guaranty money
  tiền bảo chứng
  hard money
  tiền cứng
  hard money
  tiền đúc kim loại
  hard money
  tiền đúc kim loại (thường dùng lẫn lộn với hard currency)
  hard money effect
  hiệu ứng tiền mặt
  hat money
  tiền thưởng bốc dỡ chuyên chở
  hat money
  tiền thưởng của thuyền trưởng
  high-powered money
  đồng tiền có công hiệu mạnh
  high-powered money
  tiền có quyền lực cao
  hoarded money
  tiền mặt tích trữ
  hoarded money
  tiền tích trữ
  hoarding of money
  tích trữ tiền bạc
  home money bill
  hối phiếu tiền trong nước
  housekeeping money
  tiền nội trợ
  hush money
  tiền móc ngoặc
  hush money
  tiền đấm mõm
  hush money
  tiền lo lót
  hush money
  tiền trà nước
  hush money (hush- money)
  tiền hối lộ (để trám miệng một người nào)
  hush money (hush-money)
  tiền hối lộ
  idle money
  tiền nhàn rỗi
  important money
  số tiền lớn
  in money terms
  tính theo tiền
  inactive money
  tiền không hoạt động
  income velocity of money
  tốc độ lưu thông của thu nhập tiền tệ
  inconvertible money
  đồng tiền không chuyển đổi
  inland money order
  phiếu chuyển tiền trong nước
  inland money order
  thư chuyển tiền trong nước
  inside money
  tiền bên trong
  inside money
  tiền nội sinh
  inside money
  tiền tệ bên trong
  insurance money
  tiền bồi thường bảo hiểm
  international money
  tiền (thông dụng) quốc tế
  international money
  tiền tệ quốc tế
  international money market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  international money order
  phiếu chuyển tiền quốc tế
  international money order
  thư chuyển tiền quốc tế
  key money
  tiền mở khóa
  key money
  tiền sang
  key money
  tiền sang (nhà, cửa hiệu)
  key money
  tiền thuê ngoại ngạch
  key money
  tiền thuê trả thêm
  key money
  tiền trao chìa khóa
  laundered money
  tiền đã rửa
  laundered money
  tiền được tẩy
  laundering money
  rửa tiền
  lawful money
  tiền tệ pháp định
  lawfully money
  tiền pháp định
  liquid money
  tiền mặt
  liquidity money curve
  đường cong tiền mặt lãi suất
  Liquidity money curve (LM curve)
  đường tiền mặt-lãi suất
  lodge money in the bank
  gởi tiền ở ngân hàng
  London money market
  thị trường tiền tệ Luân Đôn
  loss on holding money
  thua lỗ do cất trữ tiền
  lot money
  tiền thù lao theo lô
  lots of money
  nhiều tiền
  lots of money
  vô số tiền
  managed money
  tiền được quản lý
  margin money
  tiền bảo chứng trả trước thu trước
  margin money
  tiền ký quỹ mở thư tín dụng
  marginal utility of money
  hiệu dụng biên tế của tiền tệ
  marginal utility of money
  tính hữu dụng biên của tiền tệ
  material money
  tiền tệ vật phẩm
  maundy money
  đồng tiền ban tặng
  merchandise money
  tiền tệ hàng hóa
  money account
  tài khoản tiền mặt
  money assets
  tài sản tiền tệ
  money assets
  tích sản tiền tệ
  money at short notice
  tiền gởi ngắn hạn
  money broker
  người môi giới tiền tệ
  money broker
  người môi giới vay tiền
  money capital
  vốn bằng tiền
  money capital
  vốn tiền mặt
  money card
  thẻ tiền tệ
  money center bank
  ngân hàng trung tâm tiền tệ
  money collector
  người thu tiền
  money cost
  phí tổn tiền tệ
  money creation multiplier
  thừa số tạo tiền tệ
  money credit
  tín dụng tiền tệ
  money demand for diversification
  nhu cầu đa dạng hóa tiền tệ
  money demand schedule
  đồ thị cầu tiền tệ
  money distress
  thiếu tiền
  money down
  tiền mặt
  money down
  tiền mặt trả ngay
  money down
  trả tiền mặt
  money equipment
  giá trị tương đương tiền tệ
  money equipment
  vật ngang giá tiền tệ
  money equivalent
  giá trị tương đương tiền tệ
  money equivalent
  vật ngang giá tiền tệ
  money exchange
  đổi tiền
  money flexibility
  tính co dãn tiền tệ
  money for jam
  tiền dễ kiếm
  money had and receiver
  tiền đã trả và được nhận lại
  money illusion
  ảo giác (về giá trị) tiền tệ
  money illusion
  ảo giác tiền tệ
  money in custody
  tiền mặt bảo quản
  money in hand
  tiền mặt hiện có
  money in hand
  tiền mặt trong kho
  money in hard
  tiền mặt hiện có
  money in hard
  tiền mặt trong kho
  money in transit
  tiền (mặt) đang chuyển
  money in trust
  tín thác tiền tệ
  money income
  thu nhập bằng tiền
  money income
  thu nhập tính bằng tiền
  money invested
  tiền cổ phần
  money invested
  tiền đầu tư
  money laundering
  sự rửa tiền
  money launders
  những kẻ rửa tiền
  money machine
  cỗ máy làm ra tiền
  money maker (money-maker)
  công việc hái ra tiền
  money maker (money-maker)
  người biết kiếm ra tiền
  money making investment
  đầu tư kiếm tiền
  money management strategy
  chiến lược đầu tư (tiền tệ)
  money market
  thị trường tiền tệ
  money market (money-market)
  công việc hái ra tiền
  money market (money-market)
  người biết kiếm ra tiền
  money market account
  tài khoản tiền tệ
  money market deposit account
  tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ
  money market instruments
  các công cụ của thị trường tiền tệ
  money market intervention
  can thiệp thị trường tiền tệ
  money market paper
  phiếu khoán thị trường tiền tệ
  money market preferred
  cổ phiếu ưu tiên của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán thị trường tiền tệ
  money merchandise
  hàng hóa tiền tệ
  money multiplier
  số nhân tiền tệ
  money national income
  thu nhập quốc dân bằng tiền
  money of account
  đồng tiền thanh toán
  money of account
  đồng tiền tính toán
  money of account
  thu nhập quốc dân bằng tiền
  money of exchange
  đồng tiền hối đoái
  money of exchange
  đồng tiền trao đổi
  money of world
  tiền tệ thế giới
  money on deposit
  tiền gởi giữ
  money order (money-order)
  phiếu chuyển tiền
  money order (money-order)
  thư chuyển tiền
  money paid in advance
  tiền cọc
  money paid in advance
  tiền trả trước
  money paid on account
  tiền cọc
  money partly paid
  tiền trả một phần
  money price
  giá bằng tiền
  money returned
  tiền trả lại
  money shop
  hiệu kinh doanh tiền tệ
  money spinner (money-spinner)
  cái đẻ ra tiền
  money spinner (money-spinner)
  cái hái ra tiền
  money spinner (money-spinner)
  sản phẩm hái ra tiền
  money squeeze
  sự siết chặt tiền tệ
  money standard
  bản vị tiền tệ
  money stock
  cổ phiếu tiền mặt
  money stock
  vốn kinh doanh tiền tệ
  money supply
  cung tiền tệ
  money supply
  phát hành tiên tệ
  money supply
  phát hành tiền tệ
  money supply rule
  quy định về phát hành tiền tệ
  money supply schedule
  đồ thị mức cung tiền tệ
  money talks
  đồng tiền vạn năng
  money terms
  đơn vị tiền tệ
  money token
  thẻ tính tiền
  money token
  thẻ tính tiền: giơ-tông
  money transaction
  giao dịch tiền tệ
  money transfer
  sự chuyển tiền
  money trust
  tổ hợp độc quyền tiền tệ
  money trust
  tổ hợp độc quyền về tiền tệ
  money turnover
  chu chuyển tiền tệ
  money up font
  tiền có sẵn ngay
  money up front
  tiền có sẵn ngay (để nhận thầu...)
  money value
  giá trị tiền tệ
  money value of the national product
  tổng giá trị tiền tệ sản phẩm quốc dân
  money values
  giá trị tiền tệ
  money velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  money wage
  tiền lương danh nghĩa
  money wages
  tiền lương danh nghĩa
  money worship
  chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc
  money-back guarantee
  sự bảo đảm hoàn lại tiền
  money-bag
  túi đựng tiền
  money-bag
  ví đựng tiền
  money-bags
  người tham tiền
  money-flow analysis
  phân tích lưu lượng tiền
  money-flow table
  bảng lưu thông tiền tệ
  money-over-money lease
  sự thuê tiền trên tiền
  money-supply rule
  quy định việc phát hành tiền tệ
  moneychange (moneychanger)
  người chuyên nghề đổi tiền
  moneychanger (moneychanger)
  người chuyên nghề đổi tiền
  month of seasonal tight money
  tháng thiếu tiền
  mortgage money
  tiền cho vay thế chấp
  mortgage money
  tiền thế chấp
  narrow money
  số tiền dùng ngay (tính năng động nhất)
  near money
  thứ gần như tiền
  near-money
  chuẩn tiền tệ
  neutral money
  tiền bị động
  neutral money
  tiền trung giới
  neutrality of money
  tính trung lập của tiền tệ
  new money
  có số tiền mới
  new money
  tiền mới
  new money
  tiền vốn mới
  new money preferred
  số tiền mới được ưu đãi
  new money preferred
  tiền vốn mới ưu đãi
  new quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ mới
  non-physical money
  tiền phi vật thể
  non-physical money
  tiền tệ phi vật chất
  non-physical money
  tiền thay thế
  odd money
  số tiền lẻ (món tiền nhỏ phụ vào món chính cho đủ số)
  old money
  tiền cũ
  on deposit (money)
  tiền gửi ngân hàng
  opportunity cost of money holding
  phí tổn cơ hội về số tiền mặt nắm giữ
  opportunity cost of money holdings
  chi phí cơ hội về số tiền mặt nắm giữ
  option money
  tiền mua quyền chọn
  option money
  tiền bù
  option money
  tiền tăng ngạch
  outside money
  tiền bên ngoài
  owe money
  nợ tiền
  paper money
  tiền giấy
  passage money
  tiền tàu
  passage money
  tiền xe
  pay in ready money
  trả tiền mặt
  pay money into an account
  gởi tiền vào một tài khoản
  pay money into an account [[]] (to...)
  gửi tiền vào một tài khoản
  payment of money
  trả tiền
  penalty money
  tiền phạt
  phoney money
  tiền giả
  phony money
  tiền giả
  pin money
  tiền tiết kiệm
  pin money
  tiền tiêu riêng
  pin money
  tiền trợ cấp
  pin money
  tiền túi
  pin money
  tiền xài riêng (của một cô gái)
  pin money
  túi tiền
  plastic money
  tiền nhựa
  plastic money
  tiền platic
  pocket money
  tiền mặt xài lẻ
  pocket money
  tiền tiêu vặt
  pocket money
  tiền túi
  postal money
  tiền bưu chính
  postal money
  tiền bưu điện
  postal money order with fixed amount
  hối phiếu bưu chính với số tiền cố định
  precautionary demand for money
  cầu tiền phòng xa
  pressure for money
  tình trạng thiếu tiền lưu thông
  pressure in money market
  sức ép trong thị trường tiền tệ
  primary money
  tiền nguyên sơ
  prize money
  tiền giải thưởng
  promotion money
  tiền khuyến khích
  public money
  tiền công quỹ
  purchase money
  tiền cọc mua hàng
  purchase-money mortgage
  văn tự thế chấp tiền mua
  purchasing power of money
  sức mua của đồng tiền
  purchasing price of money
  giá mua tiền tệ
  put up for money (to...)
  quyên tiền
  quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ
  quasi money
  thứ gần như tiền
  quasi-money
  chuẩn tiền tệ
  queer money
  tiền giả
  quick money
  tiền nhanh
  quick money
  vốn đầu tư có thể đổi ngay thành tiền
  raise money
  quyên tiền
  raise money (to...)
  quyên tiền
  raise money on
  vay tiền thế chấp bằng
  raise money on ... (to...)
  vay tiền thế chấp bằng
  ready cash or money
  tiền có sẵn
  ready money
  tiền mặt
  ready money
  tiền có sẵn
  ready money business
  buôn bán tiền mặt
  real (money) balance
  số dư (tiền) thực tế
  real money
  tiền mặt
  real money
  tiền thực
  real money
  tiền thực, tiền mặt
  real money balance
  số dư tiền thực tế
  receive money
  nhận tiền
  receive money (to...)
  nhận tiền
  representative money
  đồng tiền đại biểu
  representative money
  đồng tiền đại diện
  request for money
  sự xin tiền
  retail money
  tiền vay lẻ
  retention money
  tiền giữ lại
  retention money
  tiền giữ lại nghiệm thu
  retention money
  tiền tự giữ lại
  risk money
  tiền rủi (dành cho thủ quỹ)
  risk money
  tiền trợ cấp sai sót thiếu hụt
  run short of money (to...)
  hết tiền
  said sum of money
  số tiền kể trên
  salvage money
  tiền cứu hộ
  save money
  dành dụm tiền
  save money
  tiết kiệm tiền
  save money (to...)
  tiết kiệm tiền
  save money in dollar (to...)
  để dành tiền bằng đôla
  scads of money
  vô số tiền
  scarcity of money
  sự khan hiếm tiền mặt
  seed money
  tiền gieo giống
  seed money
  tiền gốc
  seed money
  tiền khởi cuộc
  send money
  gửi tiền
  settlement money
  tiền kết toán
  seven-day money
  tiền cho vay bảy ngày
  short money
  tiền cho vay ngắn hạn
  short-term money market
  thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market paper
  chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn
  silver money
  tiền đúc (bằng bạc)
  sink money into a new business
  đầu tư tiền vào một doanh nghiệp mới
  six-month money
  tiền đầu tư sáu tháng
  slush money
  tiền đút lót
  small sum of money
  số tiền nhỏ
  smart money
  đồng tiền khôn khéo
  smart money
  tiền dự trữ để đầu tư đúng lúc
  smart money
  tiền khôn
  soft money
  tiền mềm
  soft money
  tiền giấy
  soft money
  tiền giấy không đổi
  sold for money
  bán tiền mặt
  sophisticated quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ tinh vi
  source of illegal money
  nguồn tiền bất chính
  speculative demand (formoney)
  nhu cầu có tính đầu cơ (về tiền tệ)
  speculative demand for money
  cầu tiền tệ có tính đầu cơ
  spending money
  tiền (để) tiêu
  spending money
  tiền túi
  spending money
  tiền xài riêng của cá nhân
  stake (money)
  tiền đặt
  stake (money)
  tiền đặt cuộc
  stake (money)
  tiền đầu tư
  stamped money
  tiền có đóng dấu
  standard money
  đồng tiền bản vị
  standard money
  tiền tệ bản vị
  staple of money
  thị trường giao dịch tiền tệ
  stateless money
  tiền tệ "không quốc tịch" (chỉ đồng tiền Châu Âu)
  store of money
  trữ tiền, để dành tiền
  stringency (ofthe money market)
  sự siết chặt lưu thông tiền tệ (trên thị trường tiền tệ)
  stringent money market
  thị trường tài chính khan hiếm tiền mặt
  subscription money
  tiền nhận góp
  subscription money
  tiền góp
  subscription money
  tiền ủng hộ
  subsistence money
  tiền phụ cấp sinh hoạt
  subsistence money
  tiền tạm ứng (cho thợ hay nhân viên mới vào làm)
  substitute money
  đồng tiền thay thế
  substitute money
  tiền tệ thay thế
  sum of money
  số tiền
  supply of money
  cung tiền
  sustenance money
  tiền trợ cấp sinh hoạt
  ta-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ được miễn thuế
  tax-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ ngắn hạn được miễn thuế
  telegraphic money order
  điện chuyển tiền
  temporary money
  tiền lâm thời
  tie up money
  bất động hóa tiền vốn
  tie up money
  giữ tiền nằm im
  tie up money (to...)
  bất động hóa tiền vốn
  tie up money (to...)
  giữ tiền nằm im
  tight money
  tiền khan hiếm
  tight money
  tiền khan hiếm, hạn chế, mắc mỏ
  tight money
  tiền khó vay
  tight money
  tiền tệ hạn hẹp
  tight money market
  thị trường tiền tệ khan hiếm tiền mặt
  tight money policy
  chính sách siết chặt tiền tệ, siết chặt tín dụng
  tight money policy
  chính sách xiết chặt tiền tệ
  till money
  tiền ngăn kéo (tiền thu chi hàng ngày)
  till money
  tiền ngăn kéo (tiền thu chi hằng ngày)
  till money
  tiền thu chi hàng ngày
  time value of money
  giá trị theo thời gian của tiền
  token money
  đồng tiền dấu hiệu
  token money
  tiền quy ước
  token money
  tiền danh nghĩa
  token money
  tiền dấu hiệu, tín tệ
  total amount of money in circulation
  tổng lượng lưu thông tiền tệ
  total money demand
  tổng cầu tiền tệ
  total money supply
  tổng cung tiền tệ
  transaction demand for money
  nhu cầu (về) tiền giao dịch
  transaction demand for money
  nhu cầu tiền tệ của các giao dịch
  transaction demand for money
  nhu cầu về tiền giao dịch
  transactions demand for money
  nhu cầu tiền tệ cho chi phí sử dụng
  trust money
  tiền ủy thác
  turnover of money
  tốc độ quay vòng tiền tệ
  unit of money
  đơn vị tiền tệ
  unlimited legal money
  đồng tiền pháp định không hạn chế
  value for money audit
  đánh giá xem có đáng đồng tiền không (kiểm toán hiệu quả)
  value for money audit
  sự kiểm toán giá trị tiền bạc
  value of money
  giá trị của tiền
  value of money
  giá trị tiền tệ
  vast sum of money
  số tiền lớn
  velocity of circulation (ofmoney)
  tốc độ lưu thông của tiền tệ
  warrant money
  tiền bảo chứng
  waste of money
  sự phung phí tiền
  waste of money
  sự phung phí tiền bạc
  wholesale money
  tiền vay sỉ
  wildcat money
  tiền của ngân hàng mèo rừng phát hành
  world money
  tiền tệ thế giới


  tiền tệ
  available money-capital
  vốn tiền tệ khả dụng
  bimetallic money
  tiền tệ song bản vị
  broad money
  tiền tệ nghĩa rộng
  circuit velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  commodity money
  tiền tệ hàng hóa
  constant velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ cố định
  convention of money
  chuyển đổi tiền tệ
  creation of money
  sự tăng phát tiền tệ
  current money unit
  đơn vị tiền tệ thông dụng
  cycle of money
  chu kỳ tiền tệ
  demand for money
  cầu tiền tệ
  demand for money function
  hàm cầu tiền tệ
  demand of money
  cầu về tiền tệ
  derivative money
  tiền tệ phái sinh
  divisibility of money
  tính khả phân của tiền tệ
  domestic money market
  thị trường tiền tệ trong nước
  Donoghue's Money Fund Average
  chỉ số Donoghue về quỹ tiền tệ
  dynamic function of money
  tác dụng năng động của tiền tệ
  dynamic money
  tiền tệ năng động
  fiduciary money
  tiền tệ tín dụng
  flat money
  tiền tệ pháp định
  functions of money
  các chức năng của tiền tệ
  glut of money
  dư thừa tiền tệ
  income velocity of money
  tốc độ lưu thông của thu nhập tiền tệ
  inside money
  tiền tệ bên trong
  international money
  tiền tệ quốc tế
  international money market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  lawful money
  tiền tệ pháp định
  London money market
  thị trường tiền tệ Luân Đôn
  marginal utility of money
  hiệu dụng biên tế của tiền tệ
  marginal utility of money
  tính hữu dụng biên của tiền tệ
  material money
  tiền tệ vật phẩm
  merchandise money
  tiền tệ hàng hóa
  money assets
  tài sản tiền tệ
  money assets
  tích sản tiền tệ
  money broker
  người môi giới tiền tệ
  money card
  thẻ tiền tệ
  money center bank
  ngân hàng trung tâm tiền tệ
  money cost
  phí tổn tiền tệ
  money creation multiplier
  thừa số tạo tiền tệ
  money credit
  tín dụng tiền tệ
  money demand for diversification
  nhu cầu đa dạng hóa tiền tệ
  money demand schedule
  đồ thị cầu tiền tệ
  money equipment
  giá trị tương đương tiền tệ
  money equipment
  vật ngang giá tiền tệ
  money equivalent
  giá trị tương đương tiền tệ
  money equivalent
  vật ngang giá tiền tệ
  money flexibility
  tính co dãn tiền tệ
  money illusion
  ảo giác (về giá trị) tiền tệ
  money illusion
  ảo giác tiền tệ
  money in trust
  tín thác tiền tệ
  money management strategy
  chiến lược đầu tư (tiền tệ)
  money market
  thị trường tiền tệ
  money market account
  tài khoản tiền tệ
  money market deposit account
  tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ
  money market instruments
  các công cụ của thị trường tiền tệ
  money market intervention
  can thiệp thị trường tiền tệ
  money market paper
  phiếu khoán thị trường tiền tệ
  money market preferred
  cổ phiếu ưu tiên của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán thị trường tiền tệ
  money merchandise
  hàng hóa tiền tệ
  money multiplier
  số nhân tiền tệ
  money of world
  tiền tệ thế giới
  money shop
  hiệu kinh doanh tiền tệ
  money squeeze
  sự siết chặt tiền tệ
  money standard
  bản vị tiền tệ
  money stock
  vốn kinh doanh tiền tệ
  money supply
  cung tiền tệ
  money supply
  phát hành tiên tệ
  money supply
  phát hành tiền tệ
  money supply rule
  quy định về phát hành tiền tệ
  money supply schedule
  đồ thị mức cung tiền tệ
  money terms
  đơn vị tiền tệ
  money transaction
  giao dịch tiền tệ
  money trust
  tổ hợp độc quyền tiền tệ
  money trust
  tổ hợp độc quyền về tiền tệ
  money turnover
  chu chuyển tiền tệ
  money value
  giá trị tiền tệ
  money value of the national product
  tổng giá trị tiền tệ sản phẩm quốc dân
  money values
  giá trị tiền tệ
  money velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  money-flow table
  bảng lưu thông tiền tệ
  money-supply rule
  quy định việc phát hành tiền tệ
  near-money
  chuẩn tiền tệ
  neutrality of money
  tính trung lập của tiền tệ
  new quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ mới
  non-physical money
  tiền tệ phi vật chất
  pressure in money market
  sức ép trong thị trường tiền tệ
  purchasing price of money
  giá mua tiền tệ
  quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ
  quasi-money
  chuẩn tiền tệ
  short-term money market
  thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market paper
  chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn
  sophisticated quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ tinh vi
  speculative demand (formoney)
  nhu cầu có tính đầu cơ (về tiền tệ)
  speculative demand for money
  cầu tiền tệ có tính đầu cơ
  standard money
  tiền tệ bản vị
  staple of money
  thị trường giao dịch tiền tệ
  stateless money
  tiền tệ "không quốc tịch" (chỉ đồng tiền Châu Âu)
  stringency (ofthe money market)
  sự siết chặt lưu thông tiền tệ (trên thị trường tiền tệ)
  substitute money
  tiền tệ thay thế
  ta-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ được miễn thuế
  tax-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ ngắn hạn được miễn thuế
  tight money
  tiền tệ hạn hẹp
  tight money market
  thị trường tiền tệ khan hiếm tiền mặt
  tight money policy
  chính sách siết chặt tiền tệ, siết chặt tín dụng
  tight money policy
  chính sách xiết chặt tiền tệ
  total amount of money in circulation
  tổng lượng lưu thông tiền tệ
  total money demand
  tổng cầu tiền tệ
  total money supply
  tổng cung tiền tệ
  transaction demand for money
  nhu cầu tiền tệ của các giao dịch
  transactions demand for money
  nhu cầu tiền tệ cho chi phí sử dụng
  turnover of money
  tốc độ quay vòng tiền tệ
  unit of money
  đơn vị tiền tệ
  value of money
  giá trị tiền tệ
  velocity of circulation (ofmoney)
  tốc độ lưu thông của tiền tệ
  world money
  tiền tệ thế giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X