• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sell one's life dearly
  đổi mạng mình để giết nhiều quân địch, rồi mới chết

  Xem thêm life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X