• /sel/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sự thất vọng
  what a sell!
  thật là thất vọng!, thật là chán quá!
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vố chơi khăm; sự đánh lừa, sự lường gạt

  Ngoại động từ .sold

  Bán, để lại (hàng hoá); chuyên bán
  goods that sell well
  hàng hoá bán chạy
  to sell like wildfire; to sell like hot cakes
  bán chạy như tôm tươi
  to sell second books
  chuyên bán sách cũ
  Có trữ (cái gì) để bán, là người bán (cái gì)
  Ăn khách, bán được, tìm người mua được
  Thuyết phục; làm cho tin
  (thông tục) lừa bịp (ai)
  Phản bội, bán rẻ (nước, lương tâm); bán rẻ mình
  to sell one's honour
  bán rẻ danh dự
  to sell one's country
  bán nước
  (từ lóng) làm cho thất vọng
  sold again!
  thật là chán quá!
  Quảng cáo cho, rao hàng cho, cho (ai) biết giá trị của cái gì; làm cho (ai) thích cái gì
  to sell a new drug
  quảng cáo cho một thứ thuốc mới
  to sell the public on a new drug
  làm cho công chúng biết giá trị của một thứ thuốc mới
  ( + off) bán xon
  ( + out) phản lại nguyên tắc của mình; sang nhượng, bán lại

  Cấu trúc từ

  the hard/soft sell
  bán cái gì một cách nhồi nhét/mời mọc
  to be sold on something
  thích thú cái gì
  to sold out (of something)
  bán hết sạch
  to sell up
  bán hàng hoá (của người mắc nợ bị phá sản)
  to sell somebody down the river
  (thông tục) bán rẻ ai
  to sell one's life dearly
  bán rẻ ai
  to sell somebody a pup
  (thông tục) bán đồ dỏm; bịp
  to sell one's soul (to the devil)
  bán linh hồn cho quỷ dữ; bán rẻ danh dự

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) bán, thương mại

  Kỹ thuật chung

  bán

  Kinh tế

  bán
  bán chạy
  sell like hot cakes
  bán chạy như tôm tươi
  sell well (goodsthat sell well)
  hàng hóa bán chạy
  chuyên doanh buôn bán
  đánh lừa
  được tiêu thụ
  phỉnh
  tiêu thụ
  sell-by date
  thời hạn tiêu thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X