• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to send somebody away a flea in his ear
  làm cho ai tiu nghỉu (vì từ chối cái gì, vì khiển trách)

  Xem thêm ear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X