• /fli:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con bọ chét
  bọ chét
  o flay a flea the hide and tallow
  to skin a flea for its hide
  rán sành ra mỡ, keo cú bủn xỉn
  if you lie down with dogs you'll get up with fleas
  gần mực thì đen
  A flea in one's ear
  (thông tục) sự khiển trách nặng nề
  Sự từ chối phũ phàng; sự cự tuyệt phũ phang
  to go away with a flea in one's ear
  bị khiển trách nặng nề
  to send somebody away with a flea in his ear

  Xem ear

  Chuyên ngành

  Y học

  bọ chét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X