• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to send to grass
  cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ

  Xem thêm grass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X