• /grɑ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cỏ
  Bãi cỏ, đồng cỏ
  Bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)
  please, keep off the grass; do not walk on the grass
  xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
  ( số nhiều) cây thân cỏ
  (ngành mỏ) mặt đất
  to bring ore to grass
  đưa quặng lên mặt đất
  (từ lóng) măng tây
  (thông tục) mùa xuân
  she will be two years old next grass
  mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai

  Ngoại động từ

  Để cỏ mọc; trồng cỏ
  Đánh ngã sóng soài
  Bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất
  Căng (vải...) trên cỏ để phơi

  Cấu trúc từ

  to be at grass
  đang gặm cỏ
  (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc
  the grass is always greener on the other side of the fence
  đứng núi này trông núi nọ
  to cut the grass under somebody's feet
  phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai
  to go to grass
  ra đồng ăn cỏ (súc vật)
  (từ lóng) ngã sóng soài (người)
  (từ lóng) chết
  Go to grass
  Chết quách đi cho rồi
  to put sb out to grass
  cho ai ra rìa, cho ai về vườn
  a snake in the grass
  kẻ ném đá giấu tay
  to bear the grass grow
  rất thính tai
  To let grass grow under one's feet
  Để nước tới chân mới nhảy
  to send to grass
  cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ
  (từ lóng) đánh ngã sóng soài

  Chuyên ngành

  Y học

  cỏ citromila grass cây sả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Địa chất

  mặt đất (của mỏ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X