• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to settle someone's hash (business)
  trị cho ai một trận, sửa cho ai một trận; thịt ai

  Xem thêm settle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X