• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sew something in/into something
  bọc cái gì bằng cách khâu

  Xem thêm sew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X