• /soʊ/

  Thông dụng

  Nội động từ sewed, .sewn (hoặc) sewed

  May, khâu
  to sew (on) a button
  đinh khuy
  to sew in a patch
  khâu miếng vá
  to sew over the seam again
  khâu thêm lên đường nối

  Ngoại động từ

  May, khâu
  to sew piece together
  khâu những mảnh vào với nhau
  Đóng (trang sách)
  to sew up
  khâu lại
  (thông tục) dàn xếp; thanh toán, giải quyết (cái gì)
  to sew up a deal
  sắp xếp được một vụ mua bán
  to be sew up
  (từ lóng) mệt lử, mệt nhoài
  Say
  to sew someone up
  (từ lóng) làm cho ai mệt lử
  to sew something ininto something
  bọc cái gì bằng cách khâu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khâu

  Kinh tế

  buộc dây
  thắt chặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  rip , tear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X