• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to show something in the round
  nêu rõ tất cả những đường nét của một cái gì; nêu bật vấn đề gì

  Xem thêm round

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X