• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to shut off
  khoá (máy nước); tắt, ngắt, cắt (điện)

  Xem thêm shut

  Kỹ thuật chung

  khép
  tách rời

  Xây dựng

  ngắt, cắt, tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X