• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to shut the door in someone's face
  không thèm giao dịch với ai

  Xem thêm face

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X