• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sign on the dotted line
  ký vào dòng chấm chấm, ký vào văn bản

  Xem thêm line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X