• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sing a different song/tune
  thay đổi ý kiến hoặc thái độ

  Xem thêm different

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X