• /siɳ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .sang, .sung

  Hát, ca hát
  quan họ Bắc Ninh
  o sing a song
  Hát một bài hát
  to sing someone to sleep
  hát ru ngủ ai
  Ca ngợi
  to sing someone's praises
  ca ngợi ai, tán dương ai

  Nội động từ

  Hát, hót
  birds are singing
  chim đang hót
  Reo (nước sôi...); thổi vù vù (gió)
  the water sings in the kettle
  nước trong ấm reo (sắp sôi)
  Ù (tai)

  Danh từ

  Tiếng reo; tiếng vù vù

  Cấu trúc từ

  to sing out (for something)
  (thông tục) gọi to, kêu lớn (để lấy cái gì)
  to sing something out
  (thông tục) hét to (một mệnh lệnh..)
  to sing small
  cụp đuôi, cụp vòi
  to sing another song
  cụp đuôi, cụt vòi
  to sing the New Year in
  hát đón mừng năm mới
  to sing the New Year out
  hát tiễn đưa năm cũ
  to sing up
  hét to hơn
  the sing of arrows overhead
  tiếng tên bay vù vù trên đầu
  (thông tục) sự hát đồng ca

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X