• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to smell of the shop
  quá nặng tính chất chuyên môn, quá nặng tính chất kỹ thuật

  Xem thêm smell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X