• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to stick in the mud
  bảo thủ; chậm tiến, lạc hậu

  Xem thêm mud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X