• Idioms

    To take a piece of news straight away to sb
    Đem một tin sốt dẻo ngay cho người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X