• Idioms

    To take a story at a due discount
    Nghe câu chuyện có trừ hao đúng mức

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X