• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to take off one's coat to the work
  hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc

  Xem thêm coat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X