• Idioms

    To take off the gloves to sb (to handle sb without gloves)
    Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với ai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X