• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to take one's fate into one's hands
  t? mình n?m l?y v?n m?nh c?a mình

  Xem thêm hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X