• Idioms

    To take sb over to the other side of the river
    Chở ai sang bờ sông bên kia

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X