• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to take sth on board
  nhận lãnh (trách nhiệm, nhiệm vụ..)

  Xem thêm board

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X