• Idioms

    To take time by the firelock
    Nắm lấy thời cơ không để lỡ cơ hội

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X