• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to tear sb limb from limb
  đánh túi bụi, đánh tới tấp

  Xem thêm limb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X