• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to tell somebody off for something/to do something
  phân công (nhiệm vụ, bổn phận..)

  Xem thêm tell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X