• /tə'dei/

  Thông dụng

  Cách viết khác to-day

  Danh từ

  Hôm nay, ngày này, ngày hôm nay
  Today's newspaper
  Báo hôm nay
  from today
  từ hôm nay, từ rày, từ nay
  today week
  hôm nay tuần trước; hôm nay tuần sau
  Ngày nay, thời kỳ hiện nay, thời đại này
  the young people of today
  thanh niên ngày nay

  Phó từ

  Vào ngày này

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  nowadays , present
  adverb
  nowadays

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X