• (đổi hướng từ Tomahawked)
  /´tɔməhɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái rìu nhẹ (được người Anh-điêng Bắc Mỹ dùng làm dụng cụ hoặc vũ khí)
  to bury the tomahawk
  giảng hoà, thôi đánh nhau

  Ngoại động từ

  Đánh bằng rìu; giết bằng rìu
  (nghĩa bóng) chỉ trích phê bình ác liệt

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X