• /´tu:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự gia công bằng máy
  Việc trang bị dụng cụ máy móc
  Sự hiệu chỉnh (máy công cụ)
  Sự giập hình trang trí (vào gáy sách)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự gia công bằng máy, việc trang bị dụng cụ máy móc

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự gia công cắt gọt

  Kỹ thuật chung

  sự trang bị

  Kinh tế

  sự chế tạo bằng máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X