• Xây dựng

  đất (trên) mặt

  Kỹ thuật chung

  đất trồng trọt
  restoring of top soil
  sự khôi phục lớp đất trồng trọt
  top soil excavation
  sự đào lớp đất trồng trọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X