• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  hồi phục
  restoring force
  lực hồi phục
  restoring moment
  mômen hồi phục
  restoring torque
  mômen hồi phục
  khôi phục
  elastic restoring force
  lực khôi phục đàn hồi
  restoring moment
  mômen khôi phục (khí động lực học)
  restoring of top soil
  sự khôi phục lớp đất trồng trọt
  sự khôi phục
  restoring of top soil
  sự khôi phục lớp đất trồng trọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X