• /¸tɔpsi´tə:vidəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự lộn nhào; sự đảo lộn, lộn bậy, lộn xộn; hỗn loạn
  to fall topsyturvydom
  ngã lộn nhào
  the whole world has turned topsyturvydom
  thật là hỗn loạn đảo điên
  Ngoại động từ
  Đảo lộn; làm lộn bậy; làm hỗn loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X