• Kinh tế

    Chứng chỉ Torrens

    Giải thích VN: Chứng chỉ sở hữu tài sản được cơ quan Nhà nước phát hành tại vài tiểu bang. Xuất phát từ Robert Torrens, một nhà cải cách ruộng đất ở úc, hệ thống Torrens cho phép chuyển tài sản mà không cần khảo sát quyền sở hữu tài sản. Theo hệ thống Torrens, quyền sở hữu tài sản được phổ biến sau khi chứng chỉ phát hành và chẳng bao lâu nữa sẽ có hiệu lực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X