• Kinh tế

    tổng số nợ trong hợp đồng thuê mướn

    Giải thích VN: Tổng số giá phí trực tiếp của một hợp đồng thuê mướn của người tiêu thụ, bao gồm tiền thuê hàng tháng, tiền lãi và bất cứ số nợ phụ thuộc (chi trả dồn) đáo hạn vào thời điểm cuối hợp đồng và trị giá thị trường hợp lý (trị giá còn lại) của tài sản vào lúc kết thúc hợp đồng thuê mướn. Người cho thuê cũng phải nói cho người thuê biết rằng hợp đồng cho thuê có tính đến việc người thuê được lựa chọn mua lại tài sản khi kết thúc hợp đồng hay không. Hợp đồng cho thuê mở rộng có thể quy định chi trả dần nhiều lần tùy theo trị giá tài sản, nhưng nhà nước có thể giới hạn số lần chi trả dồn tính theo tháng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X