• Kinh tế

  tổng lợi nhuận

  Giải thích VN: Lợi nhuận hàng năm của đầu tư bao gồm trị giá gia tăng, cổ tức hay tiền lãi. Đối với trái phiếu được giữ đến ngày đáo hạn, tổng lợi nhuận là hoa lợi khi đáo hạn (yield to maturity). Đối với chứng khoán đó là trị giá gia tăng được dự kiến bằng cách sử dụng tỷ lệ giá/lợi nhuận hiện hành. Trong mua bán hợp đồng options, tổng lợi nhuận có nghĩa là cổ tức cộng với tư bản kiếm được cộng với lợi tức phí option.

  tổng lợi tức
  tổng thu lợi
  tổng thu nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X